Báo cáo tiến độ và kế hoạch thực hiện đề tài cấp Bộ "Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội”

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 02-04-2018


Từ ngày 18/6/2012 đến ngày 28/6/2012 Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tiến hành công tác điền dã, thu thập số liệu để thực hiện đề tài cấp Bộ "Tri thức bản địa của người Mạ ở tỉnh Lâm Đồng trong việc ứng xử với môi trường tự nhiên và xã hội” (do TS. Lâm Nhân làm chủ nhiệm) tại hai huyện Đạ Huoai và Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng.


Tại đợt khảo sát này, Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tạo điều kiện cho sinh viên các lớp Đại học Văn hóa dân tộc 2 và Đại học Cử tuyển Văn hóa dân tộc thiểu số 4 tham gia công tác điền dã để có kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện đề tài khoa học. Thành viên tham gia đợt khảo sát gồm: 07 cán bộ - giảng viên và 22 sinh viên của Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số.
Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số báo cáo sơ bộ tiến độ triển khai và kế hoạch thực hiện tiếp theo của đề tài, cụ thể như sau:

Stt

Nội dung công việc

Ghi chú

Các công việc đã thực hiện

1

Xây dựng và thuyết minh đề cương chi tiết

Chủ nhiệm đề tài

2

Thiết kế bảng hỏi điều tra

(định lượng)

2 mẫu phiếu:

· Dành cho hộ gia đình: 35 câu hỏi, 87 tiêu chí đánh giá

· Dành cho thôn: 14 câu hỏi, 49 tiêu chí đánh giá

Thành viên đề tài và các cộng tác viên

3

Thiết kế bảng hỏi phỏng vấn sâu

8 nhóm vấn đề chính bao gồm 34 vấn đề chi tiết

Nhóm tác giả

4

Điều tra khảo sát

đợt 1 - 821 phiếu

Huyện Bảo Lâm:

· xã Lộc Bắc: 295 phiếu

· xã Lộc Bảo: 218 phiếu

· xã Lộc Lâm: 95 phiếu

Thành viên đề tài và các cộng tác viên

Huyện Đạ Hoai

· xã Phước Lộc: 213 phiếu

5

Xử lý số liệu

điều tra

Đang nhập và xử lý phiếu bằng phần mềm chuyên dụng SPSS;

gỡ băng phỏng vấn sâu

Thành viên đề tài và các cộng tác viên

Các công việc sẽ tiến hành

1

Viết các chuyên đề

9 chuyên đề: theo hợp đồng

Từ tháng 11/2012 đến 03/2013

2

Tổ chức tọa đàm

Biên bản tọa đàm

Tháng 4/2013

3

Khảo sát đợt 2

2 huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh

Từ tháng 3/2013 đến tháng 5/2013

4

Viết báo cáo tổng của đề tài

Báo cáo

Tháng 6 – 9 năm 2013

5

Nghiệm thu cấp cơ sở

Tháng 10/2013 đến tháng 11/2013

6

Hoàn thiện theo sự góp ý của hội đồng

Báo cáo

Tháng 12/2013 đến tháng 1/2014

7

Nghiệm thu cấp Bộ

Kết quả hoàn thiện báo cáo tổng thuật đề tài

Tháng 1/2014

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.