Thông báo
Ban Quản lý Ký túc xá thông báo về việc đón tiếp sinh viên vào ở

Ban Quản lý Ký túc xá thông báo về việc đón tiếp sinh viên vào ở

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 của sinh viên

Thông báo về việc thu học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 của sinh viên

Lịch thi bổ sung các lớp ĐH chính quy (học lại) học kỳ I năm học 2017-2018

Lịch thi bổ sung các lớp ĐH chính quy (học lại) học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, III, IV

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, III, IV

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, III, IV

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, III, IV

Thư mời viết bài cho tọa đàm khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh xuất bản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội"

Thư mời viết bài cho tọa đàm khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực kinh doanh xuất bản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội"

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập học kỳ II, năm học 2017 - 2018 (Các học phần thuộc khối Kiến thức đại cương)

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập học kỳ II, năm học 2017 - 2018 (Các học phần thuộc khối Kiến thức đại cương)

Thông báo về việc đăng ký tham dự chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản

Thông báo về việc đăng ký tham dự chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản

Kế hoạch tổ chức học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tổ chức học tập môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh, năm học 2017 - 2018

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (tại cả hai cơ sở)

Lịch thi học kỳ I năm học 2017 - 2018 (tại cả hai cơ sở)

Kết quả điểm thi tuyển sinh cao học - đợt 2 năm 2017

Kết quả điểm thi tuyển sinh cao học - đợt 2 năm 2017

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập học kỳ II, năm học 2017 - 2018

Kế hoạch tổ chức đăng ký học tập học kỳ II, năm học 2017 - 2018

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 2)

Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy năm 2017 (lần 2)

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm - Khóa 6, năm 2017

Thông báo chiêu sinh khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh doanh Xuất bản phẩm - Khóa 6, năm 2017

Lịch thi kết thúc môn của các lớp trong tháng 12/2017, tại cơ sở 1 và cơ cơ sở 2

Lịch thi kết thúc môn của các lớp trong tháng 12/2017, tại cơ sở 1 và cơ cơ sở 2

Cơ cấu tổ chức

Video
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
QUAN LY
QUAN LY

Tel: (08)3899.2901
Fax: (08)3519.0154