Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - TS. Đặng Thị Bích Liên thăm và làm việc với Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

       Thực hiện chương trình công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chiều ngày 20 tháng 07 năm 2018, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - TS. Đặng Thị Bích Liên đã có chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. 

[...]

Chi tiết

Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2018

      Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng ủy trong 6 tháng đầu năm 2018 đối với các chi bộ, chính quyền và các đoàn thể, chính trị - xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Kết quả tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp; đồng thời, trên cơ sở đó sẽ tập trung phân tích, thảo luận những mặt làm được và chưa làm được để tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp khắc phục cho công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2018. 

[...]

Chi tiết