Ngày 13/5/2018, trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ bế giảng và phát chứng chỉ cho các học viên lớp Nghiệp vụ kinh doanh xuất bản phẩm khóa 7.

Đến dự buổi lễ bế giảng có ông Nguyễn Xuân Thanh, Trưởng phòng Quản lý PHXBP - Cục Xuất bản, In và Phát hành; Bà Quách Thu Nguyệt, Phó giám đốc Đường sách TP.HCM, Nguyên GĐ Nhà Xuất bản Trẻ; cùng Ban Giám hiệu và Phó trưởng khoa Xuất bản nhà trường. Khóa học đã cập nhật, bổ sung kiến thức cơ bản về hoạt động Xuất bản và Kinh doanh xuất bản phẩm; nâng cao kiến thức và kỹ năng quản trị doanh nghiệp xuất bản phẩm cho thêm 23 học viên, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều lãnh đạo đơn vị bổ sung điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm theo đúng Luật Xuất bản 2012.

Đây là khóa học thứ 7 do trường ĐH Văn hóa TP.HCM tổ chức, kéo dài từ ngày 7/5/2018 đến ngày 13/5/2018.

 

Tin: Ngọc Linh

Ảnh: Thu Hoài

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases