Trên cơ sở hợp tác giữa Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Silpakorn, Thái Lan trong việc tổ chức các chương trình trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa, trong khoảng thời gian từ ngày 03/06/2018 đến ngày 10/06/2018, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa học "Du lịch dựa vào cộng đồng theo kinh nghiệm của Viêt Nam".

Khóa học có sự tham dự của 03 giảng viên và 14 sinh viên đến từ Trường Đại học Silpakorn, Thái Lan. Đây là một cơ hội rất tuyệt vời để nâng cao các kiến thức lý thuyết và thực tiễn liên quan đến quản lý du lịch cộng đồng từ kinh nghiệm Việt Nam và Thái Lan; giao lưu, tìm hiểu văn hóa nghệ thuật với sinh viên đến từ Thái Lan; Hoc tập trong môi trường học tập năng động, thân thiện; Tham quan các địa điểm du lịch tại TP. Hồ Chí Minh; Khảo sát, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại đồng bằng sông Cửu Long.

Mời tìm hiểu nội dung chương trình của khóa học TẠI ĐÂY.

Phòng QLKH%HTQT

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases