VHSO - Từ ngày 22/4 đến ngày 28/4, Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hiện triển khai chương trình thực tế chuyên ngành Quản trị lữ hành cho sinh viên thực tế tuyến điểm du lịch Tây Nguyên.

Sinh viên nghe thuyết minh tuyến du lịch Tây Nguyên.

Chương trình thực tế chuyên ngành Quản trị lữ hành 1 giúp sinh viên vận dụng được kiến thức học phần Địa lý du lịch; Tuyến điểm du lịch; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; Thiết kế & Điều hành tour và một số học phần bổ trợ khác vào thực tế tuyến điểm du lịch Tây Nguyên.

Giao lưu doanh nghiệp lữ hành về công tác tổ chức tuyến du lịch Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình thực tế giúp sinh viên xây dựng được cơ sở dữ liệu về các đơn vị cung ứng dịch vụ trong tuyến điểm du lịch vùng Tây Nguyên. Thông qua chương trình này, sinh viên hình thành kỹ năng, nghiệp vụ về thuyết minh tuyến, thuyết minh điểm, xây dựng kịch bản, dàn dựng và tổ chức thực hiện các sự kiện trong chương trình du lịch.

Trải nghiệm tổ chức Gala.

Do đặc thù chuyên ngành Quản trị lữ hành, trong chương trình ngoài việc thực hành các kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành, sinh viên được tham gia giao lưu với doanh nghiệp lữ hành, doanh nghiệp kinh doanh khu du lịch, điểm du lịch nhằm giúp sinh viên tiếp cận thực tế quản trị của doanh nghiệp lữ hành, quản trị khu du lịch, điểm du lịch trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Giao lưu văn hoá các tộc người vùng Tây Nguyên.

Chương trình thực tế là học phần nằm trong chương trình đạo tạo của Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh nhằm giúp sinh viên nắm được kiến thức thực tế về tuyến điểm du lịch và các kiến thức chuyên đề mở rộng. Từ thực tế trải nghiệm sẽ giúp các em xây dựng được các tuyến điểm, thiết kế lịch trình, tính giá và xây dựng cơ sở dữ liệu các đơn vị cung ứng trong chương trình du lịch tuyến Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung sau khi tốt nghiệp ra trường./.

Khoa Du lịch

Hoàng Hải - Biên tập.

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases