Danh sach cac chuong trình dao tao ngan han

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 06-08-2018


         Ngoài các lớp có tên trong danh sách, Nhà trường còn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các lớp theo nội dung yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiêp... Tên các chương trình

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.