Danh sach cac chuong trình dao tao ngan han

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 06-08-2018


         Ngoài các lớp có tên trong danh sách, Nhà trường còn tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn các lớp theo nội dung yêu cầu của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiêp... Tên các chương trình

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.