Khoa học và công nghệ đã có nhiều đóng góp to lớn trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Với tầm quan trọng đó, Một sự kiện có ý nghĩa lịch sử của ngành Khoa học và công nghệ là vào ngày 18/5/1963, tại Đại hội lần thứ Nhất của Hội phổ biến Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Câu nói cô đọng và giản dị của Bác đã hàm chứa đầy đủ nhận thức và trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với sự phát triển khoa học và công nghệ nước nhà. Với lý do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đề xuất Chính phủ trình Quốc Hội thông qua Luật KH&CN vào ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII, trong đó quy định ngày 18/5 là ngày KH&CN Việt Nam và năm 2014 là năm đầu tiên công bố Ngày KH&CN Việt Nam.

 Hưởng ứng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2018, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tổ chức các hoạt động chào mừng như trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của nhà trường, buổi họp mặt với các nhà khoa học, nhà giáo và sinh viên đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Buổi gặp mặt, giao lưu nhằm báo cáo một số kết quả đạt được trong hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường trong năm 2016-2017 và 2017-2018 do PGS.TS Lâm Nhân, phó hiệu trưởng phục trách quản lý hoạt động , đồng thời khen thưởng các cán bộ giảng viên có nhiều thành tích và tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường. Ngoài ra, trong buổi gặp mặt, giao lưu còn buổi tọa đàm do PGS. TS. Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì. Qua buổi tọa đàm, trao đổi, Nhà trường nhận được nhiều góp ý của các nhà khoa học và nhà giáo có nhiều kinh nghiệm, bề dày trong nghiên cứu khoa học. Đảng ủy Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có hoa chúc mừng ngày Khoa học Công nghệ tổ chức tại trường Đại học Văn hóa TP. HCM.

Trong thời gian tới, hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường hướng tới:

  • Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ đối với 1 đề tài năm 2018 và đăng ký thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, tỉnh, thành phố năm 2019.
  • Nâng cao chất lượng hoạt độgn nghiên cứu khoa học góp phần thành công cho việc kiểm định chất lượng giáo dục của nhả trường đến năm 2019-2020.
  • Nâng cao số lượng giảng viên có bài viết trên các tạp chí nước ngoài, đặc biệt là có bài viết đăng trên sách chuyên khảo của Trường Đại học Zielona Gora, Ba Lan theo chương trình hợp tác giữa hai trường.

Một số hình ảnh hoạt động hưởng ứng ngày Khoa học Công nghệ Việt Nam 18/5

Toàn cảnh buổi gặp gỡ, giao lưu với các nhà khoa học và nhà giáo

nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

 

Đảng ủy Khối Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hoa chúc mừng Nhà trường

 

Tạp chí Văn hóa và Nguồn lực do Nhà trường xuất bản

 

Các đề tài nghiên cứu khoa học được in thành sách

phục vụ giảng viên, sinh viên, học viên cao học trong và ngoài trường

Tin: Phòng QLKH&HTQT

Ảnh: Tôn Long Hạ

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases