Trong không khí sôi nổi của đoàn viên, sinh viên Thành phố trong các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), thiết thực kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè (1999 - 2019) do Trung ương Đoàn phát động, Đoàn viên sinh viên Khoa văn hóa dân tộc thiểu số, Trường Đại học Văn hóa Tp.Hồ Chí Minh đã hăng hái lên đường với lòng nhiệt huyết, sức trẻ, đến với miền quê với mong muốn áp dụng các kiến thức chuyên môn vào thực tế, khát vọng cống hiến, đi để trưởng thành.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động tình nguyện, sinh viên Khoa Văn hoá Dân tộc thiểu số còn phát huy kiến thức chuyên môn của ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực như: tổ chức truyền dạy tiếng nói, chữ viết Khmer cho bà con Khmer tại khu dân cư Bà Xán, ấp Bình Lợi, xã Bình Thạnh, huyện Cần Giờ; hướng dẫn trẻ em cách chào hỏi theo lễ nghi của văn hóa Khmer; dạy hát, múa Khmer cho trẻ em đồng bào địa phương... Các hoạt động trên nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy tiếng nói, chữ viết, văn hóa của các dân tộc thiểu số, vừa phát huy kiến thức ngành học chuyên môn của sinh viên khi tham gia mùa hè xanh.

Hoạt động tích cực của các chiến sĩ mùa hè xanh Đoàn khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, trường Đại học văn hóa Tp.HCM năm 2019 đã được các cấp chính quyền địa phương tạo điều kiện và người dân hưởng ứng nhiệt tình. Việc truyền dạy ngôn ngữ, văn hóa Khmer cho đồng bào Khmer tại huyện Cần Giờ là một việc làm rất thiết thực, ý nghĩa góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tộc người; đồng thời là cơ hội để sinh viên ngành Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam ứng dụng các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn trong bối cảnh hiện nay.

Chiến sĩ mùa hè xanh Đoàn Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số dạy chữ viết Khmer cho đồng bào địa phương

Hướng dẫn cách viết chữ Khmer cho trẻ em địa phương

Đồng bào tập viết chữ Khmer

Hướng dẫn trẻ em cách chào hỏi theo văn hóa truyền thống của người Khmer

                                                             Tin, ảnh: Minh Hằng- Diễm Quỳnh

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases