(VHSO) Trong 2 ngày 4 và 5/8/2020, các Hội nghị thành lập Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp với 11 thành viên được bầu và 04 thành viên đương nhiên. PGS.TS. Lâm Nhân được Hội đồng trường bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn cảnh Hội nghi bầu thành viên Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020-2025.

      Theo quy định tại Điều 16 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018. Hội đồng Trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, có quyền hạn: Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường; Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục; Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường; Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức của cơ sở giáo dục đại học; Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi tham dự Hội nghị để đảm bảo an toàn trong mùa dịch như: giữ khoảng cách tối thiểu 1m và đeo khẩu trang,...

      Nhằm đảm bảo tính khách quan, cạnh tranh, minh bạch, tìm đúng người tài đức để định hướng, điều hành hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 theo sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược phát triển của nhà trường. Chiều ngày 04/08/2020, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (VHS) đã tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người làm hợp đồng lao động (trong biên chế nhà nước) bầu thành viên Hội đồng Trường, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Lâm Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Lê Thị Thanh Thủy - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, TS. Trần Quốc Hoàn - Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn trường, cùng với sự tham dự của 106 đại biểu là viên chức, người làm hợp đồng lao động của VHS.

Công chức, viên chức và người hợp đồng lao động (trong biên chế nhà nước) bỏ phiếu bầu Hội đồng trường chiều ngày 4/8.

      Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Dũng cho biết, căn cứ Luật Giáo dục đại học sửa đổi được Quốc hội khóa XIV thông qua, thì Hội đồng trường có quyền trong việc quyết định về tổ chức bộ máy; Quyết định nhân sự, tiêu chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tiêu chuẩn giảng viên theo quy định của pháp luật. Hội đồng trường thực hiện chức năng quản trị Nhà trường, quyết định, định hướng phát triển trường, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính,…Việc thành lập Hội đồng trường là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả các trường đại học trong cả nước. Để tiến hành bầu Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025, Tập thể lãnh đạo nhà trường đã tiến hành thực hiện các bước theo quy định để có cơ sở giới thiệu những nhân sự tốt nhất cho Hội đồng trường. Nhằm đảm bảo các thành viên của Hội đồng trường được chọn phải là những đại diện đầy đủ của các bên và đáp ứng được các tiêu chí mà nhà trường đề ra. PGS.TS Nguyễn Thế Dũng cũng khẳng định những thành viên đã được Hội nghị tín nhiệm bầu chọn ngày hôm nay sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của Nhà trường trong tương lai.

Hội nghị phiên thứ nhất Hội đồng trường bầu Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020-2025 chiều ngày 5/8.

      Hội nghị tiến hành bầu các thành viên Hội đồng trường VHS nhiệm kỳ 2020-2025 theo cơ cấu là 15 thành viên đại diện cho khối giảng viên, đại diện cho khối hành chính và đại diện cho cộng đồng xã hội bên ngoài VHS. Kết quả, cùng với 4 thành viên đương nhiên là: ThS. Hà Minh Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng; TS. Trần Quốc Hoàn - Chủ tịch Công đoàn Trường và Sinh viên Võ Nguyễn Thanh Tuyền - Ủy viên BCH Đoàn trường; Hội nghị cũng đã bầu ra 11 thành viên tham gia vào Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm:

Đại diện Khối giảng viên

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1.      

PGS.TS. Lâm Nhân

Phó Hiệu trưởng

2.      

TS. Lê Thị Thanh Thủy

Phó Hiệu trưởng

3.      

TS. Trịnh Đăng Khoa

Phó Trưởng khoa, Điều hành khoa QLVH-NT

4.      

ThS. Chu Khánh Linh

Phó Trưởng khoa Du lịch

Đại diện Khối hành chính

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1.

Ông Bùi Văn Việt

Phó Trưởng phòng HC,TH

2.

Bà Nguyễn Thanh Thủy

Kế toán trưởng; Phó Trưởng phòng HC,TH

3.

ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Phó Trưởng phòng ĐT,QLKH&HTQT

Khối thành viên ngoài VHS - Đại diện các nhà quản lý, doanh nghiệp, cựu sinh viên được VHS gửi lời mời tham gia Hội đồng trường để đóng góp cho sự phát triển chung của VHS và đã được Hội nghị đại biểu tín nhiệm bầu chọn gồm:

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1.

PGS.TS. Huỳnh Văn Tới

Nguyên Phó Giám đốc Sở VHTT; Phó Chủ tịch UBND; Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đồng Nai.

2.

Ông Lê Kim Bằng

Giám đốc Sở VH,TT và DL tỉnh Đồng Nai.

3.

ThS. Bùi Xuân Đức

Giám đốc Thư viện KHTH TP.HCM.

4.

TS. Hoàng Anh Tuấn

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử TP.HCM.

      Chiều ngày 5/8/2020, Hội nghị phiên thứ nhất Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã thống nhất đề cử và bầu PGS.TS. Lâm Nhân là Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và TS. Trần Quốc Hoàn là Thư ký.

PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và Thư ký Hội đồng trường, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập thể Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 chụp ảnh lưu niệm.

      Các hội nghị thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra được Hội đồng trường gồm 15 thành viên với các cá nhân ưu tú, có trách nhiệm và tâm huyết đại diện cho giảng viên, hành chính và cộng đồng xã hội sẽ là những nhân tố tích cực phát huy vai trò, năng lực của mình để đề ra những định hướng phát triển mới, phù hợp; giúp VHS phát triển vững chắc trong tương lai trên con đường đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao cho đất nước./.

Tin và ảnh: Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP. HCM.

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases