VHSO- Nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của Đảng ủy trong 6 tháng đầu năm 2019 đối với các chi bộ, chính quyền và các đoàn thể, chính trị - xã hội trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Kết quả tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp; đồng thời, trên cơ sở đó sẽ tập trung phân tích, thảo luận những mặt làm được và chưa làm được để tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những giải pháp khắc phục cho công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm 2019. 

 Chủ tọa Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.    

      Chiều ngày 01 tháng 07 năm 2019 tại Hội trường B201, Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019”. Đến dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Kiều Linh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đ/c Nguyễn Thế Dũng - UVBTV Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy; Đ/c Lâm Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy; cùng toàn thể các đồng chí là Đảng ủy viên, Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.      

Đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Chi bộ Hành chính 1 phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

     Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, Đ/c Lâm Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo lĩnh vực được giao, triển khai xây dựng các chương trình hành động, công tác phối hợp giữa cấp ủy và lãnh đạo đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019; Các công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể,…Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Lâm Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Nguyễn Kiều Linh -  Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời cũng nhắc nhở Đảng bộ nhà trường cần có những giải pháp khắc phục những tồn tại còn gặp phải để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

Đ/c Nguyễn Thế Dũng - Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu tổng kết Hội nghị sơ kết chiều ngày 1/7.

   Kết thúc Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thế Dũng – Bí thư Đảng ủy đã thông qua kết luận Hội nghị và nhấn mạnh: "Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã lãnh, chỉ đạo Đảng bộ, chính quyền Nhà trường thực hiện cơ bản, có hiệu quả những nhiệm vụ, công việc chuyên môn và công tác xây dựng Đảng bộ so với phương hướng và nhiệm vụ năm 2019 mà Đảng bộ đã thống nhất đề ra tại Hội nghị vào ngày 22/02/2019. Bên cạnh đó, đồng chí bí thư cũng đề ra 15 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2019 với sự thống nhất của 100% đảng viên tham dự Hội nghị./.

        Tin và ảnh:  Hoàng Hải - BBT Website

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases