VHSO - Nhằm triển khai thực hiện sâu, rộng, có hiệu quả hơn các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường. Sáng ngày 09/11/2021, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Lâm Nhân - Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Lê Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Trần Quốc Hoàn - Chủ tịch Công đoàn Trường; cùng các đồng chính là lãnh đạo các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động Nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường, phát biểu khai mạc hội nghị sáng ngày 9/11.

      Mở đầu hội nghị, PGS.TS. Lâm Nhân - Chủ tịch Hội đồng Trường trình bày báo cáo chuyên đề: Vai trò, cơ chế của Hội đồng Trường theo Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Thực hiện quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 06 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

PGS.TS. Lâm Nhân - Chủ tịch Hội đồng Trường, trình bày chuyên đề báo cáo tại hội nghị.

      Tiếp đến, TS. Trần Quốc Hoàn - Chủ tịch Công đoàn Trường đã phổ biến đến các đại biểu tham dự hội nghị về Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh trong năm học 2021-2022 theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

TS. Trần Quốc Hoàn - Chủ tịch Công đoàn Trường, trình bày về Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trường năm học 2021-2022.

      Cũng tại Hội nghị, ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đã trinh bày một số nội dung của Quy chế đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ theo quy định hiện hành; Quy chế về chế độ làm việc của giảng viên và cố vấn học tập.

ThS. Nguyễn Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, trình bày một số vấn đề về Quy chế đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ theo quy định tại hội nghị.

      Hội nghị cũng nhận được các ý kiến trao đổi của viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện công việc. Thông qua hoạt động tuyên truyền này, đã giúp cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhà trường có dịp học tập, bồi dưỡng thêm kiến thức pháp luật. Góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội và ý thức chấp hành pháp luật trong thực thi công việc./.

Tin và ảnh: Hoàng Hải.

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases