VHSO - Chiều ngày 31/5, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động để bầu bổ sung thành viên cho Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự và điều hành Hội nghị có TS. Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Điều hành Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Viên chức, người lao động Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, TS. Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Điều hành Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua phương án kiện toàn bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước toàn thể viên chức, người lao động. Toàn thể viên chức, người lao động Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bỏ phiếu kín bầu ra 01 thành viên cho Hội đồng trường (thành viên đại diện khối hành chính) nhằm đảm bảo thành phần cơ cấu, số lượng thành viên phù hợp với đề án, đồng thời, củng cố và ổn định tổ chức Hội đồng trường, góp phần đảm bảo chức năng hoạt động của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Điều hành Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Trịnh Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Điều hành Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng trường bầu bổ sung được giới thiệu từ các đơn vị đã được thẩm định, chọn lọc và cân nhắc toàn diện. Do đó, thành viên được bầu chọn bổ sung vào Hội đồng trường lần này sẽ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng trường theo Đề án thành lập Hội đồng trường. Thành viên mới được bổ sung sẽ cùng với các thành viên Hội đồng trường đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Viên chức, người lao động Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quy trình bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên cho Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra công khai, minh bạch và dân chủ. Kết quả: Ông Nguyễn Hải Gian, Phó Bí thư Chi bộ Hành chính 2; Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện đã trúng cử vào thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 81/104 phiếu đồng ý, chiếm tỷ lệ 77,88%.

Tổ kiểm phiếu kiểm đếm phiếu bầu tại Hội nghị.

Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày 5/8/2020 với 15 thành viên đại diện cho khối giảng viên; khối hành chính và cho cộng đồng xã hội bên ngoài. Từ khi thành lập đến nay, Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường, hoạt động theo đúng tôn chỉ của pháp luật và các quy chế, quy định, đóng góp không nhỏ vào việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng trường Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết nghị nhiều chủ trương quan trọng của Nhà trường, đồng thời giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases