Hợp tác và chia sẻ thông tin đào tạo giữa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 02-04-2018 02:04:07

Thực hiện kế hoạch liên kết về hợp tác, chia sẻ thông tin đào tạo giữa hai trường đại học đào tạo lĩnh vực văn

Xem thêm

"Văn hóa Việt Nam - Nhật Bản" qua góc nhìn của Giáo sư các Trường Đại học nổi tiếng tại Nhật Bản

Ngày đăng: 02-04-2018 01:04:08

Buổi chiều ngày 26 tháng 05 năm 2017, Giáo sư Yoshii Michiko – Trường Đại học Okinawa và Giáo sư Megumi Sakamoto –

Xem thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VHS1976

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.