Kết quả điểm thi năng khiếu nghệ thuật năm 2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 24-07-2019


 

Nguồn: Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT

Hoàng Hải - BBT website (cập nhật)

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.