Kết quả điểm thi tuyển sinh cao học năm 2019 ngành Quản lý văn hóa, Văn hóa học và Khoa học thư viện

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 14-10-2019


KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019 

NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA HỌC KHÓA HỌC 2019 - 2021

KẾT QUẢ ĐIỂM THI TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2019 

NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN KHÓA HỌC 2019 - 2021

Hoàng Hải - BBT Website (cập nhật)

Nguồn: Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT (Bộ phận Sau Đại học)

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.