Khoa Văn hoá học tổng kết hoạt động thực tập năm học 2021-2022 của sinh viên

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 05-08-2022


Thực hiện kế hoạch học tập năm học 2021-2022, từ ngày 15/2-25/6, Khoa Văn hoá học đã tổ chức cho sinh viên các lớp đi thực tập giữa khoá và cuối khoá. Tổng cộng có 5 lớp (160 sinh viên), trong đó có 2 lớp thực tập giữa khoá (kiến tập), 3 lớp thực tập cuối khoá (thực tập nghề nghiệp), cụ thể như sau:

- Lớp ĐH Việt Nam học, thực tập cuối khoá (29 sinh viên)

- Lớp ĐH Công nghiệp văn hoá 1, thực tập cuối khoá (36 sinh viên)

- Lớp ĐH Văn hoá học 12, thực tập cuối khoá (30 sinh viên)

- Lớp ĐH Công nghiệp văn hoá 2, thực tập giữa khoá (35 sinh viên)

- Lớp ĐH Văn hoá học 13, thực tập giữa khoá (30 sinh viên)

Sau khi sinh viên hoàn thành kỳ thực tập, Ban chủ nhiệm khoa và giảng viên hướng dẫn đã tổ chức các buổi báo cáo nhằm tổng kết các kết quả đã đạt được của sinh viên sau quá trình thực tập về kiến thức, kỹ năng và thái độ đáp ứng mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Đối với chuyên ngành Văn hoá Việt Nam, sinh viên chủ yếu thực tập ở các cơ quan đơn vị như: các cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, marketing văn hoá, tổ chức sự kiện… Đối với chuyên ngành Công nghiệp văn hoá, sinh viên tập trung thực tập ở các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá như: quảng cáo, phát thanh-truyền hình, nghệ thuật biểu diễn, công nghiệp xuất bản, tổ chức sự kiện…

 Thông qua các buổi báo cáo, Ban chủ nhiệm khoa cũng có dịp lắng nghe những chia sẻ của sinh viên về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực tập và các ý kiến đề xuất đóng góp giúp cho công tác tổ chức thực tập tốt hơn, gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa nhà trường và đơn vị thực tập, tạo điều kiện tốt hơn cho cơ hội nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường.

Sau kỳ thực tập, đa số sinh viên các lớp đều bày tỏ thái độ hài lòng khi được tiếp cận với những đơn vị, công ty, doanh nghiệp với những công việc liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến chuyên ngành được đào tạo. Sinh viên vận dụng được các kiến thức, kỹ năng đã được học vào thực tiễn, từ đó rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng phản biện, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc nhóm… Đặc biệt, năm học 2021-2022, khoa Văn hoá học có khoá sinh viên chuyên ngành Công nghiệp văn hoá đầu tiên tốt nghiệp (36 sinh viên). Vì vậy, việc tổ chức báo cáo thực tập được Khoa rất coi trọng nhằm rút kinh nghiệm cho các khoá sau.

Đánh giá chung, sau một thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, sinh viên khoa Văn hoá học đã có một kỳ thực tập thành công, mang lại nhiều ý nghĩa cả từ phương diện người học và đơn vị đào tạo. Sau kỳ thực tập, nhiều sinh viên được đơn vị thực tập đánh giá tốt và giữ lại tiếp tục làm việc. Điều này cho thấy tín hiệu khả quan trong quá trình đào tạo của khoa Văn hoá học Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh.

 

Hồng Quyên - P.Trưởng Khoa VHH

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.