VHSO - Sáng ngày 11 tháng 05 năm 2022, tại phòng B.201 Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (VHS) đã diễn ra buổi nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh với đề tài: Sưu tầm, số hóa những công trình nghiên cứu về nhà thơ, nhà văn hóa Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) do GS.TS. Nguyễn Chí Bền chủ nhiệm.     

GS.TS. Nguyễn Chí Bền trình bày tóm tắt nội dung nghiên cứu trước Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

      Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở gồm: TS. Lê Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng VHS, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lâm Nhân - Chủ tịch Hội đồng trường VHS, Phản biện 1; ThS. Bùi Xuân Đức - Giám đốc Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng - Giảng viên Trường Đại học Văn Lang, Ủy viên và ThS. Lê Thị Hồng Quyên - Phó trưởng khoa Văn hóa học VHS, Thư ký.

     Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở sáng ngày 11/05. 

     Tại buổi nghiệm thu, GS.TS. Nguyễn Chí Bền đã trình bày tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Sưu tầm, số hóa những công trình nghiên cứu về nhà thơ, nhà văn hóa Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888)” trước Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học. Đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để công trình nghiên cứu khoa học này được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao trong thực tiễn. Chủ nhiệm đề tài và nhóm thành viên thực hiện đã tiếp thu, ghi nhận những đóng góp từ phía Hội đồng và sẽ hoàn chỉnh công trình khoa học này theo đúng nội dung và thời gian quy định./.

Tin và ảnh: Hoàng Hải.

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases