Sáng 11/10/2016, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức buổi nghiệm thu giáo trình môn học "Logic học" do PGS.TS Đỗ Ngọc Anh và ThS.GVC. Trần Như Tiến đồng tác giả biên soạn.

(PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh đang trình bày các nội dung tóm tắt về giáo trình)

Logic học là môn học được nhận định là khó, đặc biệt nội dung thường bao gồm các thuật toán, do vậy sinh viên khối khoa học xã hội tiếp cận nội dung môn học này cũng gặp phải những khó khăn nhất định. Tuy vậy, trong quá trình tổ chức đào tạo, Nhà trường nhận thấy sự cần thiết của môn học này đối với sinh viên và đã đưa môn học này vào trong chương trình đào tạo của nhiều chuyên ngành. Qua việc tiếp cận nội dung môn học này, sinh viên sẽ có được những khái niệm chuẩn, sự suy luận và phân loại có tính logic, có khả năng phân tích và tổng hợp...để vận dụng vào quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc.

Từ những nhu cầu thực tế đó, cũng như đặc thù của sinh viên nhà trường thuộc khối khoa học xã hội là chủ yếu, các tác giả đã biên soạn giáo trình này theo hướng tiếp cận thực tế của lĩnh vực ngành. Bên cạnh đó, trong giáo trình này các tác giả cũng đã lấy nhiều ví dụ cụ thể, những dẫn chứng có tính thực tiễn cao, có diễn giải và phân tích, suy luận hợp lý để sinh viên cso thể dễ dàng tiếp cận nội dung của môn học này.

Hội đồng nghiệm thu lần này gồm có nhiều thành viên hiện đang làm công tác giảng dạy, có kinh nghiệm trong việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo và tài liệu giảng dạy. Hội đồng nghiệm thu gồm các thành viên sau: TS. Nguyễn Thế Dũng (Phó Hiệu trưởng/ Phụ trách Trường) - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lâm Nhân (Phó Hiệu trưởng) - Phó Chủ tịch Hội đồng, TS.GVC. Nguyễn Thanh Tân (Trường Đại học Sài Gòn) - Phản biện 1, TS. Vũ Ngọc Lanh (Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM) - phản biện 2, TS. Trần Hoàng (Trường Đại học Sư phạm TPHCM) - Ủy viên, ThS. Trần Quốc Hoàn (Phó trưởng Khoa LLCT&KTĐC, Đại học Văn hóa TPHCM) - Ủy viên, ThS. Nguyễn Thị Hồng Thắm (Phó trưởng Phòng QLKH&HTQT, Đại học Văn hóa TPHCM) - Ủy viên.

(TS.GVC. Nguyễn Thanh Tân đang nhận xét phản biện đối với giáo trình này)

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là giáo trình môn học có nội dung được các tác giả biên soạn phù hợp với yêu cầu với trình độ đào tạo và khối ngành đào tạo. Kết quả cuối cùng, Hội đồng nghiệm thu đồng ý thông qua giáo trình này với kết quả đạt Loại Khá.

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ nhanh chóng hoàn tất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và tiến hành tổ chức in, phát hành để phục vụ công tác giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên.

Ngoài phục vụ cho việc giảng dạy và học tập  của giảng viên và sinh viên Nhà trường, giáo trình này còn có thể sử dụng làm tài liệu phục vụ cho cho công tác giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng khác của khối khoa học xã hội.

 

Tin và ảnh: Tôn Long Hạ

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases