Với phương châm “học đi đôi với hành”, sáng ngày 10/11/2022, sinh viên lớp Công nghiệp văn hóa khóa 5 (2022-2026) đã có chuyến trải nghiệm thực tế học phần "Cơ sở văn hoá Việt Nam" tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn và đồng hành của giảng viên Đặng Thị Kiều Oanh. Với 365 bước chân dạo quanh bảo tàng, sinh viên được chứng kiến, lắng nghe và tìm hiểu về các triều đại phong kiến Việt Nam, cũng như các nền văn hóa cổ của Việt Nam thông qua hệ thống các hiện vật được trưng bày.

      Chuyến đi thực tế không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về lịch sử văn hóa Việt Nam mà còn giúp sinh viên hiểu sâu hơn về hoạt động marketing bảo tàng, truyền thông bảo tàng, hay mô hình số hóa bảo tàng. Đây chính là những kiến thức quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành Công nghiệp văn hóa.

 

- BBT Khoa VHH -

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases