CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG


Trịnh Đăng Khoa
Thành viên
Phòng làm việc tại tầng 2, Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Tiến sĩ
 •   0913035095
 •  khoatrinh@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thanh Tùng
Phó Chủ tịch – Phụ trách chuyên môn nghiệp vụ, từ thiện xã hội
Phòng Đào tạo, tầng 1 khu nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •  
 •  
 •  tungnguyen@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thu Hà
Uỷ viên, Phụ trách ban nữ công, Kế toán công đoàn
Phòng làm việc tại tầng 2, Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Thạc sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Đỗ Thanh Hương
Ủy viên, Phụ trách ủy ban kiểm tra công đoàn
Phòng làm việc Khoa Lý luận Chính trị và Kiến thức đại cương (tại cơ sở 2, số 288 Đỗ Xuân Hợp. Phường Phước Long A. Quận 9. Tp. HCM)
 •   Thạc sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thanh Hải
Ủy viên, Phụ trách thi đua khen thưởng
Phòng làm việc Khoa Du lịch (tại cơ sở 2, số 288 Đỗ Xuân Hợp. Phường Phước Long A. Quận 9. Tp. HCM)
 •   Thạc sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lê Tôn
Ủy viên, Phụ trách Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao
Trung tâm Thông tin - Thư viện, tầng 1, khu nhà C, Cơ sở 1 số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Cử nhân
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lê Anh Tuấn
Ủy viên, Phụ trách đoàn vụ, Thủ quỹ công đoàn
Phòng làm việc Khoa Sau Đại học, tại tầng 1, Khu Nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Thạc sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.