HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


Lâm Nhân
Chủ tịch
Phòng làm việc của Phó Hiệu trưởng, tại tầng trệt Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   PGS.TS
 •   0983600653
 •  nhanlam@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thế Dũng
Thành viên
Phòng làm việc của hiệu trưởng, Khu Nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •   028.3744429
 •  dungnguyen@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Lê Thị Thanh Thủy
Thành viên
Phòng làm việc của Phó hiệu trưởng, tại cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TPHCM
 •   Tiến sĩ
 •   0919892098
 •   thuyle@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Trần Quốc Hoàn
Thư ký
Phòng làm việc của Hội đồng trường, tại Khu Nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   TS
 •   0918987357
 •  hoantran@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Lê Kim Bằng
Thành viên
Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Huỳnh Văn Tới
Thành viên
Nguyên Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh Đồng Nai
 •   PGS.TS
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thanh Tùng
Thành viên
Phòng Đào tạo, tầng 1 khu nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Thạc sĩ
 •  
 •  tungnguyen@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Trịnh Đăng Khoa
Thành viên
Phòng làm việc tại tầng 2, Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Tiến sĩ
 •   0913035095
 •  khoatrinh@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Bùi Văn Việt
Thành viên
Phòng làm việc tại tầng Trệt Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Cử nhân
 •   0988577089
 •  vietbui@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Chu Khánh Linh
Thành viên
Phòng làm việc của Khoa Du lịch, tại cơ sở 2, số 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, TPHCM
 •   Thạc sĩ
 •   0902.855.977
 •  Chulinh219@gmail.com
 •  
 •  
 •  

Hoàng Anh Tuấn
Thành viên
Bảo tàng Lịch sử TP. Hồ Chí Minh
 •   Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bùi Xuân Đức
Thành viên
Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
 •   Thạc sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hà Minh Thắng
Thành viên
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 •   Thạc sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Võ Nguyễn Thanh Tuyền
Thành viên
 •   Sinh viên
 •   0354248301
 •  tuyenca1998@gmail.com
 •  
 •  
 •  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.