TẠP CHÍ VĂN HÓA VÀ NGUỒN LỰC


Nguyễn Thế Dũng
Chịu trách nhiệm xuất bản; Chủ tịch Hội đồng Biên tập
Phòng làm việc của Hiệu trưởng, tại Khu Nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •   Máy bàn: 028.3744429
 •  dungnguyen@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Lương Văn Hy
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Giáo sư
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Chí Bền
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Phan An
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Trần Văn Ánh
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Đỗ Ngọc Anh
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Xuân Hồng
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Phó Giáo sư, Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thị Thư
Ủy viên Hội đồng Biên tập
 •   Tiến sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.