Tài liệu hướng dẫn xây dựng thuyết minh và quy cách trình bày đề tài cấp Bộ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 15-10-2018


Xây dựng hồ sơ thuyết minh đề tài cấp Bộ

Quy định và cách thức trình bày đề tài cấp Bộ

Thông tư 16/2015 Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.