Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 14-02-2019


Cụ thể:

1. Hướng dẫn viên văn hóa (Lĩnh vực quản lý văn hóa) hạng II, III và hạng IV   (tải thông báo)

2. Phương pháp viên (Lĩnh vực quản lý văn hóa) hạng II, III và hạng IV   (tải thông báo)

3. Thư viện viên hạng II và hạng III   (tải thông báo)

4. Di sản viên hạng II và hạng III   (tải thông báo)

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VHS1976

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.