Thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, III, IV - khóa 3, năm 2018

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 12-04-2018* MỜI XEM CHI TIẾT NỘI DUNG THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

 

BAN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGẮN HẠN

 

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.