Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên, Di sản viên hạng II và III

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 25-09-2019


Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II và hạng III

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II và hạng III

Nguồn: Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT.

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.