Chương trình học bổng của Quỹ Phương Đông tại Bồ Đào Nha bao gồm:

- Học bổng ngắn hạn;
- Học bổng thường niên dành cho các khóa học về ngôn ngữ và văn hóa Bồ Đào Nha, ngôn ngữ và văn hóa phương Đông;
- Học bổng nghiên cứu và bậc học Tiến sỹ;
Thông tin chi tiết về chương trình và thủ tục đăng ký tham khảo tại website chính thức của Quỹ www.foriente.pt
Trân trọng./.

HCMC University of Culture International Cooperation Department ico@hcmuc.edu.vn

Tệp đính kèm08:36 (32 phút trước)
 
tới bcc: Truong, bcc: Cong, bcc: Dang, bcc: Phong, bcc: Phong, bcc: Phong, bcc: Phong, bcc: tôi, bcc: Phong, bcc: Phong, bcc: Phong, bcc: boi, bcc: Ban, bcc: Tap, bcc: Trung, bcc: Trung, bcc: ung, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: nghe, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Bo, bcc: Phong, bcc: Phong, bcc: Phong, bcc: Phong, bcc: Trung, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Khoa, bcc: Chi, bcc: Chi, bcc: Chi, bcc: Chi, bcc: Ban, bcc: Nguyen, bcc: Chu, bcc: Vong, bcc: Do, bcc: Nguyen, bcc: Phan, bcc: Tran, bcc: Nguyen, bcc: Ha, bcc: Tran, bcc: Nguyen, bcc: Bui, bcc: Huynh, bcc: Bui, bcc: Dang, bcc: Tran, bcc: Dau, bcc: Nguyen, bcc: Nguyen, bcc: Vu, bcc: Nguyen, bcc: Lam, bcc: Bui, bcc: Nguyen, bcc: Nguyen, bcc: Nguyen, bcc: Nguyen, bcc: Nguyen, bcc: Nguyen, bcc: Le, bcc: Dao, bcc: Do, bcc: Truong, bcc: Tran, bcc: Cao, bcc: Nguyen, bcc: Mai, bcc: Thai, bcc: Trinh, bcc: Le, bcc: Hua, bcc: Nguyen, bcc: Doan, bcc: Nguyen, bcc: ngọc, bcc: Bùi, bcc: Bùi, bcc: Cao, bcc: Chu, bcc: Chu, bcc: Châu, bcc: Hoàng, bcc: Hoàng, bcc: Hoàng, bcc: Huỳnh, bcc: , bcc: , bcc: Hàn, bcc: Khoa, bcc: Lâm, bcc: , bcc: , bcc: , bcc: , bcc: , bcc: , bcc: , bcc: , bcc: , bcc: , bcc: , bcc: Lưu, bcc: Lương, bcc: Mai, bcc: nguyenthanh, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Nguyễn, bcc: Phan, bcc: Phan, bcc: Phạm, bcc: Phạm, bcc: Quản, bcc: Thiều, bcc: Trương, bcc: Trương, bcc: Trương, bcc: Trần, bcc: Trần, bcc: Trần, bcc: Trần, bcc: Trần, bcc: Trần, bcc: Trần, bcc: Trần, bcc: Tạ, bcc: , bcc: , bcc: , bcc: , bcc: Đậu, bcc: Đặng, bcc: Đỗ, bcc: Đỗ, bcc: Đỗ, bcc: , bcc: Nguyễn, bcc: Đặng, bcc: Huỳnh, bcc: Ngan, bcc: Nguyễn, bcc: , bcc: huyenvi928
 
 
 
 
 
Kính gửi các thầy cô thông tin về chương trình học bổng của Quỹ Phương Đông tại Bồ Đào Nha. Chương trình học bổng bao gồm:
- Học bổng ngắn hạn;
- Học bổng thường niên dành cho các khóa học về ngôn ngữ và văn hóa Bồ Đào Nha, ngôn ngữ và văn hóa phương Đông;
- Học bổng nghiên cứu và bậc học Tiến sỹ;
Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết trong tệp đính kèm

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases