Thông báo thu hồi Quy định số 80/QyĐ-ĐHVHHCM ngày 26/10/2020 của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh về quy trình, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 17-10-2023


Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/VHS1976

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.