Thông báo về việc đăng ký tham dự khóa học "Quản lý du lịch cộng đồng theo kinh nghiệm Việt Nam"

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 28-05-2018


MỜI XEM CHI TIẾT CÁC NỘI DUNG DƯỚI ĐÂY:

1. Thông báo

2. Nội dung chương trình (dự kiến)

3. Mẫu phiếu đăng ký

Phòng QLKH&HTQT, thông báo

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.