Thông báo về việc tổ chức thi lại kết thúc học phần

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 27-06-2019


Thực hiện quy chế đào tạo hiện hành, Trường sẽ tổ chức thi lại cho những sinh viên thuộc diện thi lại của học kì 1, năm học 2018 – 2019 (có danh sách kèm theo).

1. Thời gian tổ chức thi dự kiến (sẽ thông báo lịch thi cụ thể sau)

- Đợt 1: từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019, dành cho những sinh viên năm cuối, sắp tốt nghiệp.

- Đợt 2: từ ngày 21/8/2019 đến ngày 30/8/2019, dành cho các sinh viên còn lại.

2. Lệ phí thi lại

- 50.000 đồng / học phần

- Đóng lệ phí trực tiếp tại Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (Cơ sở 1)

Lưu ý: Sinh viên khẩn trương đóng học phí, nếu còn nợ học phí thì không được xét dự thi.

Đề nghị các phòng Hành chính, Tổng hợp; Đào tạo, Quản lí khoa học và Hợp tác quốc tế và các khoa tích cực phối hợp với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức thi./.

* MỜI SINH VIÊN XEM THÊM CÁC NỘI DUNG SAU:
 
 
 
PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Thông báo

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.