1. Quy định của Nhà trường

Hiện nay, việc áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh tại Trường áp dụng Quy định số 28/QyD ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM về việc thực hiện chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với sinh viên Đại học khóa chính quy tại Trường. ( Có văn bảo đính kèm).

- Chuẩn tiếng Anh đối với sinh viên các khóa tuyển sinh trước năm 2018

+ Công nhận kết quả tiếng Anh tương đương trình độ TOEIC ( từ 450-500 điểm), do Nhà trường tổ chức. Riêng đối với ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành thực hiện chuẩn đầu ra trình độ B1 trong chương trình đào tạo chính khóa tại Trường

+ Công nhận Chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1- bậc 3/6 ( Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam) của các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và đào tạo cấp phép ( Theo Thông báo số 691/TB-CQLCL ngày 08/5/2020 của Cục Quản lý chất lượng/Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, hiện nay cả nước có 14 Trường ĐH được cấp phép cấp Chứng chỉ Ngoại ngữ, TP.HCM có 4 Trường là ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Sài Gòn, ĐH Ngân hàng và ĐH Văn Lang).

- Chuẩn tiếng Anh đối với sinh viên các khóa tuyển sinh năm 2018

+ Sinh viên từ năm 2 bắt đầu đăng ký học học phần tiếng Anh (học phần B1.1 và B1.2 mỗi học phần gồm 4 tín chỉ ) trong chương trình học chính khóa tại Trường.

+ Sinh viên chỉ được đăng ký Học phần tiếng Anh chính khóa B1 khi đạt trình độ tiếng Anh A2.2 (qua các kỳ kiểm tra năng lực đầu vào tương đương trình độ A2.2 từ 50 điểm trở do Trường tổ chức hoặc nộp Chứng chỉ A2.2 do cơ sở Giáo dục có thẩm quyền cấp phép cấp).

2. Phần trả lời các câu hỏi thường gặp:

- Hàng năm, định kỳ 1 học kỳ/1 lần, Khoa Kiến thức cơ bản sẽ tổ chức cho sinh viên kểm tra Test năng lực đầu vào tương đương trình độ A2.2 để sinh viên đạt điểm (50 điểm trở lên) tham gia học tiếng Anh chính khóa B1.1.

- Sinh viên không đạt điểm Test năng lực đầu vào trình độ A2.2 (dưới 50 điểm) sẽ tham gia học các lớp tiếng Anh tăng cường tại Trung tâm Ngoại Ngữ- Tin học và Khoa KTCB phối hợp tổ chức. Học phí các lớp tiếng Anh tăng cường sẽ thu giống như học phí tín chỉ các học phần chính quy ( Học phí từ NH 2020-2021 là 299.000 đồng/1 tín chỉ x 4 tín chỉ = 1.196.000 đồng, lệ phí thi là 125.000 đồng). Các cơ sở giáo dục của Bộ được cấp phép hiện nay học phí Chứng chỉ A2.2 ( Ví dụ: Đại học Ngân hàng TP.HCM học phí ôn là 8.000.000 đồng, lệ phí thi là 1.800.000 đồng). Sinh viên đạt điểm kỳ thi A2.2 của Trường hoặc của cơ sở giáo dục được Bộ cấp phép đều đủ điều kiện học chương trình chính khóa B1 tại Trường.

- Những sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh B1- bậc 3/6 (theo khung năng lực Ngoại ngự 6 bậc dành cho Việt Nam) hoặc các Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ( TOEIC, IELTS, TOEFL…) do các cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục đào tạo cấp phép từ khóa 2018 sẽ được quy đổi thành điểm tương ứng với học phần tiếng Anh chính khóa tại Trường (việc quy đổi này sẽ do Bộ môn Ngoại ngữ -Khoa KTCB đề xuất quy đổi).

- Sinh viên có các Chứng chỉ Ngoại ngữ tiếng Anh và các Ngoại ngữ khác (nếu có), nộp trước thời điểm xét tốt nghiệp 01 năm để Nhà trường tổ chức thẩm định và xét cấp bằng Tốt nghiệp. Nếu nộp thời gian ngắn quá trước (03 tháng) trước thời điểm xét tốt nghiệp thì khi Nhà trường thẩm định không đủ điều kiện đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, sinh viên sẽ không có thời gian kịp học và thi lấy Chứng chỉ theo yêu cầu.

- Sinh viên truy cập Website: Công thông tin sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tại http://sv.hcmuc.edu.vn/ hoặc Website: Khoa Kiến thức cơ bản tại http://kienthucdaicuong.hcmuc.edu.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến học phần tiếng Anh.

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases