Kính gửi: Quý Thầy/Cô, các nhà khoa học, nghiên cứu

Nhằm thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG (Mã số C2019-18b-11), đồng thời thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xin trân trọng kính mời các cá nhân, đơn vị đăng ký viết bài tham luận cho Hội thảo Khoa học năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học đáp ứng yêu cầu hội nhập và đổi mới theo cách tiếp cận AUN-QA”.

Các chủ điểm cụ thể sẽ được thảo luận của Hội thảo Khoa học bao gồm:

-         Cơ sở lý luận về quản lý chương trình và hoạt động đào tạo đại học;

-         Quản lý và nâng cao chất lượng chương trình và hoạt động đào tạo đại học;

-         Đảm bảo chất lượng hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá;

-         Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ sinh viên trong các chương trình đào tạo chất lượng cao;

-         Kinh nghiệm quản lý chất lượng các chương trình đào tạo chất lượng cao;

-         Các chủ đề khác có liên quan.

Kính mong các cá nhân/đơn vị có quan tâm đăng ký viết bài tham luận cho Hội thảo.

Chi tiết thông báo tại đây

Xin vui lòng gửi (1) Phiếu đăng ký viết bài tham luận (đính kèm) trước ngày 23/01/2020 và (2) toàn văn báo cáo trước ngày 03/3/2020 về Ban Tổ chức Hội thảo qua email: buingocquang@hcmussh.edu.vn

Thời gian tổ chức Hội thảo (dự kiến): 17/4/2020

Địa điểm: Phòng D201+D202, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM.

Trân trọng./.

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases