Tiến độ và kế hoạch thực hiện đề tài cấp Bộ “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong đồng bào Khmer Nam Bộ”

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 02-04-2018


Từ ngày 20/7/2012 đến ngày 26/7/2012 Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số đã tiến hành công tác điền dã, thu thập số liệu để thực hiện đề tài cấp Bộ (do PGS.TS. Trần Văn Ánh làm chủ nhiệm) tại hai tỉnh An Giang và Kiên Giang.
Khoa Văn hóa dân tộc thiểu số báo cáo sơ bộ tiến độ triển khai và kế hoạch thực hiện tiếp theo của đề tài, cụ thể như sau:

Stt

Nội dung công việc

Ghi chú

Các công việc đã thực hiện

1

Xây dựng và thuyết minh đề cương chi tiết

Chủ nhiệm đề tài

2

Thiết kế bảng hỏi điều tra

(định lượng)

2 mẫu phiếu:

· Dành cho hộ gia đình: 27 câu hỏi, 89 tiêu chí đánh giá

· Dành cho ấp/khóm: 28 câu hỏi, 91 tiêu chí đánh giá

Chủ nhiệm đề tài, nhóm thành viên và các cộng tác viên

3

Thiết kế bảng hỏi phỏng vấn sâu

3 nhóm vấn đề chính bao gồm 28 vấn đề chi tiết

Nhóm tác giả

4

Điều tra khảo sát

đợt 1 - 600 phiếu

Tỉnh Kiên Giang:

· Huyện Giồng Riềng –150 phiếu

· Huyện Gò Quao – 150 phiếu

Chủ nhiệm đề tài, nhóm thành viên và các cộng tác viên

Tỉnh An Giang:

· Huyện Tịnh Biên – 150 phiếu

· Huyện Tri Tôn – 150 phiếu

5

Xử lý số liệu

điều tra

Đang nhập và xử lý phiếu bằng phần mềm chuyên dụng SPSS;

gỡ băng phỏng vấn sâu

Thành viên đề tài và các cộng tác viên

Các công việc sẽ tiến hành

1

Viết các chuyên đề

9 chuyên đề: theo hợp đồng

Từ tháng 11/2012 đến 03/2013

2

Tổ chức tọa đàm

Biên bản tọa đàm

Tháng 4/2013

3

Khảo sát bổ sung

Khảo sát đợt 2

tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng

Từ tháng 5/2013 đến tháng 8/2013

4

Viết báo cáo tổng của đề tài

Báo cáo

Tháng 9/2013

5

Nghiệm thu cấp cơ sở

Tháng 10/2013 đến 11/2013

6

Hoàn thiện theo sự góp ý của hội đồng

Báo cáo

Tháng 12/2013 đến 1/2014

7

Nghiệm thu cấp Bộ

Kết quả hoàn thiện báo cáo tổng thuật đề tài

Tháng 1/2014

         

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM

Địa chỉ:

CS1: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, Quận 9, TP.HCM

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Điện thoại: (028)3899.2901

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.