Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành và sắp xếp, tổ chức lại các phòng chức năng cho 3 đơn vị trực thuộc Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 04-07-2018


     Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-BVHTTDL ngày 14/5/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chức năng trực thuộc các cơ sở giáo dục đại học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Căn cứ Công văn số 2141/BVHTTDL-TCCB ngày 21/5/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn quy trình bổ nhiệm do sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Sáng ngày 03/07/2018 tại phòng Hội thảo, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh đã làm lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều hành và sắp xếp, tổ chức lại các phòng chức năng cho 3 đơn vị trực thuộc Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh gồm: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Hành chính, Tổng hợp và Phòng Công tác Sinh viên. Tham dự buổi lễ có PGS,TS. Nguyễn Thế Dũng – Hiệu trưởng; PGS,TS. Lâm Nhân – Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Thanh Thủy – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo và viên chức, người lao động thuộc 3 đơn vị.

Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định

     TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định về việc sáp nhập và quyết định bổ nhiệm các bộ quản lý, điều hành cho 3 đơn vị là Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Hành chính, Tổng hợp và Phòng Công tác Sinh viên. PGS.TS Lâm Nhân – Phó Hiệu trưởng Nhà trường, kiêm giữ chức Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh; Ông Nguyễn Thanh Tùng, Đoàn Văn Trai và Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm giữ chức vụ Phó trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh. TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp tạm thời quản lý và điều hành hoạt động Phòng Hành chính, Tổng hợp Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh; Ông Bùi Văn Việt, Ông Nguyễn Nhật Quyết và Bà Nguyễn Thanh Thủy giữ chức vụ Phó trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh; Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh giữ chức vụ Trưởng phòng Công tác Sinh viên; Ông Lê Xuân Khánh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

TS. Trần Quốc Hoàn - Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ công bố các quyết định

      Phát biểu tại buổi lễ PGS,TS. Nguyễn Thế Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các cá nhân và đơn vị được sáp nhập cụ thể:

1.     Các đồng chí giữ chức vụ phụ trách từng đơn vị có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các đồng chí phó trưởng phòng tại đơn vị mình đảm trách;

2.     Các đơn vị mới được sáp nhập rà soát lại vị trí việc làm của từng cá nhân trong đơn vị để phân công nhiệm vụ cho hợp lý;

3.     Viên chức, người lao động tại các đơn vị được sáp nhập giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ và chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị, góp phần cùng với nhà trường xây dựng thương hiệu và hình ảnh cho Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

PGS,TS. Nguyễn Thế Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi lễ

PGS,TS. Nguyễn Thế Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cho phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

PGS,TS. Nguyễn Thế Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cho phòng Hành chính, Tổng hợp.

PGS,TS. Nguyễn Thế Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cho phòng Công tác Sinh viên.

Tin và ảnh: Hoàng Hải – BBT Website

Từ khóa:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.