VHSO - Thực hiện quy định Luật Giáo dục đại học, Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động trường; Thực hiện chương trình công tác năm học 2021-2022. Chiều ngày 12/11/2021, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Hội đồng Khoa học và Đào tạo (KH&ĐT) nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Hội nghị có PGS. TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Lâm Nhân - Chủ tịch Hội đồng Trường; TS. Lê Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên trong Hội đồng KH&ĐT Trường nhiệm kỳ 2021-2026.

Một góc Hội nghị Hội đồng KH&ĐT chiều ngày 12/11. Ảnh: Xuân Khánh.

      Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 được thành lập theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHVHHCM ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trường Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh gồm 21 thành viên.  PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng – Hiệu trưởng Nhà trường được bầu làm Chủ tịch Hội đồng. Trên cơ sở Quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng đề xuất và các thành viên hội đồng đã thống nhất thông qua bầu 2 Phó Chủ tịch gồm: TS. Lê Thị Thanh Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường và TS. Trịnh Đăng Khoa - Trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật; TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế làm thư ký Hội đồng KH&ĐT Trường nhiệm kỳ 2021-2026.

PGS. TS. Nguyễn Thế Dũng - Hiệu trưởng Nhà trường tặng quà, thư cảm ơn và giấy chứng nhận cho thành viên Hội đồng ngoài trường nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Hồng Thắm.

      Tại hội nghi, các thành viên trong Hội đồng đã được nghe báo cáo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng KH&ĐT Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh; Báo cáo thực trạng và định hướng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường; cùng với đó là việc nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, tư vấn các nội dung do các đơn vị đề xuất liên quan đến các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý đào tạo, hợp tác quốc tế, phát triển đội ngũ,…

Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nên một số thành viên Hội đồng tham dự hội nghị thông qua hình thức trực tuyến. Ảnh chụp màn hình trực tuyến.

       Kết luận hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch Hội đồng đã tổng hợp những ý kiến trao đổi, góp ý, tư vấn của các thành viên trong Hội đồng, nhất là việc tư vấn cho Trường về việc thực hiện những nhiệm vụ có tính đột phá trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021-2026 và cho 2 đầu nhiệm kỳ năm học 2022 và 2023. Đây là cơ sở giúp Trường nhận thức và thực hiện kế hoạch đầu tư (nhân sự, tài chính) cho các nhiệm vụ này, đáp ứng cho xu thế phát triển giáo dục đại học Việt Nam và Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn 2030./.

Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases