VHSO - Chất lượng giảng dạy của một cơ sở giáo dục, đào tạo luôn phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống giáo trình, tài liệu được đưa vào sử dụng trong quá trình đào tạo. Do đó, công tác biên soạn giáo trình, tài liệu luôn được Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (VHS) quan tâm và giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc biên soạn, xuất bản được các giáo trình, tài liệu đảm bảo tính khoa học sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên và quảng bá, khẳng định thương hiệu của nhà trường. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, VHS tổ chức nghiệm thu 04 giáo trình cấp Bộ, PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên của Hội đồng, các chủ biên, các cán bộ, giảng viên tham gia biên soạn giáo trình.

PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều hành công tác nghiệm thu giáo trình cấp Bộ của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh ngày 28/12/2020.

      04 giáo trình nghiệm thu ngày 28/12/2020 gồm: Giáo trình Văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Bộ. Chủ biên: PGS. TS. Lâm Nhân, cán bộ phối hợp biên soạn: PGS.TS. Triệu Thế Hùng, PGS.TS. Huỳnh Văn Tới, ThS. Phan Đình Dũng và ThS. Hứa Sa Ni; Giáo trình Trưng bày bảo tàng. Chủ biên: TS. Phạm Lan Hương, cán bộ phối hợp biên soạn: ThS. Nguyễn Đức Tăng, CN. Nguyễn Thịnh, TS. Nguyễn Thái Hòa và ThS. Lê Ngọc Anh; Giáo trình Chính sách thông tin thư viện Việt Nam. Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng, cán bộ phối hợp biên soạn: ThS. Võ Công Nam và TS. Lê Quỳnh Chi; Giáo trình Không gian của cơ quan thư viện. Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm, cán bộ phối hợp biên soạn: TS. Lê Quỳnh Chi và ThS. Vĩnh Quốc Bảo.

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Văn hóa các dân tộc thiểu số Nam Bộ, do PGS.TS. Lâm Nhân chủ biên và Giáo trình Trưng bày bảo tàng, do TS. Phạm Lan Hương chủ biên sáng ngày 28/12.

      Tại các buổi họp nghiệm thu, đại diện của các nhóm tác giả đã trình bày ngắn gọn mục đích, ý nghĩa cũng như các nội dung cơ bản của giáo trình. Các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những nhận xét, góp ý, đánh giá các giáo trình một cách thẳng thắn, chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại đề nghị các chủ biên hoàn thiện, chỉnh sửa để đảm bảo nội dung, chất lượng của giáo trình trước khi được xuất bản, phục vụ cho việc giảng dạy của nhà trường.

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Chính sách thông tin thư viện Việt Nam, do PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng chủ biên và Giáo trình Không gian của cơ quan thư viện, do TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm chủ biên chiều ngày 28/12.

      Phát biểu tại buổi nghiệm thu, PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng VHS gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quan tâm và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để nhà trường biên soạn các giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập.

PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng VHS  phát biểu tại Hội đồng nghiệm thu giáo trình.

      Kết luận nghiệm thu, thay mặt Hội đồng nghiệm thu, PGS.TS. Tạ Quang Đông, đã chúc mừng các tác giả là chủ biên, cùng các thành viên tham gia biên soạn giáo trình được nghiệm thu. Đánh giá chung của Hội đồng cho rằng các giáo trình đã có sự đầu tư, xây dựng bố cục hợp lý, mục tiêu rõ ràng, phù hợp điều kiện giảng dạy và đáp ứng được yêu cầu của môn học. Tuy nhiên, để giáo trình được hoàn thiện hơn, Hội đồng nghiệm thu đề nghị nhóm tác giả các giáo trình cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung do các thành viên của Hội đồng nghiệm thu đóng góp. Nhóm tác giả của các giáo trình đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu để bổ sung và hoàn thiện các giáo trình trong thời gian sớm nhất.

Tin và ảnh: Hoàng Hải

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases