Trong hai ngày 14 và 15/5/2018, Trường Đại học Văn hóa TPHCM đã tổ chức các buổi tập huấn “Những điểm cơ bản của ISO 9001:2015 để quản lý dịch vụ đào tạo” cho cán bộ lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường. Đây là những bước đi đầu tiên trong chuỗi công việc để xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và song song đó là tiến tới thực hiện Kiểm định Trường.

Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 là sự quy tụ kinh nghiệm của quốc tế trong lĩnh vực quản lý và đảm bảo chất lượng. Đây là mô hình quản lý chất lượng theo quá trình, hướng tới khách hàng, coi các hoạt động của nhà trường là một loại hình dịch vụ; đồng thời là một phương tiện, công cụ hiệu quả giúp các nhà quản lý xây dựng và duy trì hệ thống đảm bảo chất lượng ở đơn vị của mình. Bên cạnh đó, "Kiểm định Trường" và xa hơn nữa là "Kiểm dịnh cấp Chương trình đào tạo" là một nhiệm vụ bắt buộc Trường phải thực hiện theo đúng yêu cầu của Bộ chủ quản và các Bộ có liên quan. Do vậy, đây được xem là một nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng nhất, bên cạnh các hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học mà trường đang thực hiện.

Tại các buổi tập huấn này, cán bộ, giảng viên nhà trường đã được nghe các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong việc thực hiện, tư vấn xây dựng và vận hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO trong lĩnh vực giáo dục, báo cáo chi tiết và đầy đủ các nội dung ban đầu về ISO 9001: 2015. 

(ThS. Dương Hoàng Kiệt - Trung tâm Quản lý Chất lượng Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Tp.HCM, chuyên gia tư vấn, trình bày tại buổi tập huấn "Những điểm cơ bản của ISO 9001:2015 để quản lý dịch vụ đào tạo” cho cán bộ lãnh đạo)

(ThS. Lê Hoàng Vũ - Trung tâm Quản lý Chất lượng Trường Đại học Công nghệ Thực phẩm Tp.HCM, chuyên gia tư vấn, trình bày tại buổi tập huấn "Những điểm cơ bản của ISO 9001:2015 để quản lý dịch vụ đào tạo” cho CC-VC-NLĐ)

Trong thời gian tới, Trường Đại học Văn hóa TPHCM sẽ tiếp tục triển khai thêm những hoạt động để giải quyết khối lượng công việc tương đối lớn, để Nhà trường có thể sớm hoàn thành và có được chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001: 2015 trong giáo dục và đào tạo.

Cụ thể, sẽ có thêm những buổi tập huấn như sau: "Tập huấn Cán bộ kiểm soát tài liệu" dành cho cán bộ sẽ thực hiện việc kiểm soát các tài liệu của các Phòng, Ban (tổ chức ngày 21/5/2018); "Tập huấn về chuyên gia đánh giá nội bộ" dành cho các cán bộ quản lý (tổ chức ngày 22/5/2018);  "Huấn luyện Áp dụng ISO cho học sinh - sinh viên" (tổ chức ngày 23/5/2018).

 

Tin và ảnh: Tôn Long Hạ

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases