Trong thời đại công nghệ 4.0, có vô vàn cách để chúng ta có thể tiếp cận và khai thác thông tin. Một trong những cách hiệu quả nhất đó chính là từ Sách. Trên thế giới, các quốc gia có sức mạnh kinh tế cao thì đều có trình độ dân trí cao. Đồng nghĩa với việc tri thức chính là tiềm lực để phát triển. Trong bối cảnh đó, tại Việt Nam, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao thông qua chỉ số đọc sách của người dân đều tăng qua các năm, từ 4,1 cuốn sách/người/năm (2014) đến 6,2 cuốn sách/người/năm. (Báo cáo tổng kết hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023” của Cục Xuất bản, In và Phát hành ngày 17/2/2023). Nhu cầu đọc của người Việt có tăng nhưng vẫn chưa đạt được con số như những quốc gia trong khu vực cũng như thế giới (Singapore - 14, Malysia - 17, Thailand - 11,…). Nguyên nhân chính yếu cho thực trạng này đó là nguồn nhân lực chưa đảm bảo kể cả cấp lãnh đạo và các vị trí khác. Nguồn nhân lực ngành Xuất bản đang thiếu các vị trí công việc nắm bắt thị hiếu của bạn đọc, xây dựng thương hiệu, marketing, phát hành,…

Ngành Xuất bản Việt Nam rất đang được chú trọng phát triển trong hiện tại và giai đoạn sắp tới: các chương trình sách được gắn liền với các hoạt động chung của quốc gia, Ngày Sách & Văn hóa đọc Việt Nam (21.4) được thông qua và tổ chức liên tiếp 3 năm với nhiều hoạt động được đầu tư và cả nội dung lẫn hình thức; các Đề án, chương trình tạo thói quen đọc sách, nuôi dưỡng văn hóa đọc được đưa vào nhà trường từ cấp tiểu học,.. Ngoài ra, các hình thức xuất bản phẩm công nghệ cũng được đầu tư phát triển: Sách điện tử (E-Book), Sách nói,.. đi vào hoạt động ổn định phục vụ cho nhu cầu ngày càng đa dạng của người đọc. Ngoài ra, công tác đào tạo nhân lực cho ngành cũng ngày càng được chú trọng; Khoa Xuất bản - Trường Đại học Văn hóa TP.HCM là đơn vị uy tín và có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác đào tạo nhiều thế hệ sinh viên chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm, cung cấp một nguồn nhân lực chất lượng để xây dựng và phát triển ngành.

Kết lại, người Việt Nam ngày càng yêu cầu cao hơn cho cuộc sống vật chất và tinh thần, đặt ra thách thức nhưng cũng là cơ hội để ngành Xuất bản phát triển hơn trong tương lai.

Hoàng Ngân

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases