(VHSO) - Trong 2 ngày 10&11/09/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (CEA) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh (VHS) để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức theo quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn khảo sát sơ bộ của CEA.

      Thành phần Đoàn khảo sát sơ bộ của CEA có TS. Trương Chí Hiền - Trưởng đoàn; ThS. Hồ Đắc Hải Miên - Thư ký; PGS.TS. Đỗ Hạnh Nga, PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân, TS. Hoàng Mai Khanh, TS. Nguyễn Thanh Lâm và TS. Trần Trung Nghĩa - Thành viên.

PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu cảm ơn Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của CEA vào chiều ngày 11/9.

      Trong đợt khảo sát sơ bộ này, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của CEA đã làm việc với Ban Giám hiệu và Hội đồng tự đánh giá về các vấn đề liên quan đến công tác đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường. Khảo sát trực tiếp tại các Phòng, Khoa, Trung tâm, Ký túc xá, phòng học thực hành,…Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời cảm ơn đến Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của CEA và cam kết Nhà trường sẽ tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất, các minh chứng phục vụ tốt nhất khi đoàn khảo sát chính thức tới làm việc tại trường.

TS. Trương Chí Hiền - Trưởng đoàn khảo sát sơ bộ của CEA phát biểu sau 2 ngày khảo sát sơ bộ tại VHS.

      Kết thúc đợt khảo sát sơ bộ, TS. Trương Chí Hiền - Trưởng đoàn khảo sát sơ bộ của CEA và PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, Hiệu trưởng VHS đã ký biên bản ghi nhớ và thống nhất thời gian khảo sát chính thức sẽ diễn ra từ ngày 23/9/2019 đến 27/9/2019.

TS. Trương Chí Hiền - Trưởng đoàn khảo sát sơ bộ của CEA và PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá, Hiệu trưởng VHS đã ký biên bản ghi nhớ sau khi kết thúc đợt khảo sát sơ bộ.

Tin và ảnh: Hoàng Hải.

BBT Website Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases