Tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa, mục tiêu

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 26-04-2018

Tầm Nhìn, sứ mạng, Văn hóa và Mục tiêu của Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh


1. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trường Đại học đạt chuẩn quốc gia và khu vực về đào tạo và nghiên cứu các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thông tin, du lịch.

2. Sứ mạng

Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học chuẩn mực và là trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ về các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thông tin và du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

3. Văn hóa

Tôn trọng, Trách nhiệm, Thân thiện với người học.

4. Mục tiêu

* Mục tiêu tổng quát

Cung cấp nguồn nhân lực văn hóa - nghệ thuật, thông tin và du lịch có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và thái độ góp phần “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

* Mục tiêu cụ thể

+ Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học đạt chuẩn,

+ Nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ có giá trị,

Về các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, thông tin và du lịch góp phần “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

 

* GIẢI THÍCH NỘI DUNG "TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, VĂN HÓA, MỤC TIÊU VÀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TPHCM":

Mời xem thêm Thông báo số 73/TB-ĐHVHHCM ngày 15/5/2018 của Trường Đại học Văn hóa TPHCM về việc giải thích tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa, mục tiêu và triết lý giáo dục của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ:    

CS1: 51 Quốc Hương, P.Thảo Điền, TP. Thủ Đức.

CS2: 288 Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP. Thủ Đức. 

Điện thoại: (028)38992901

Email: dhvh@hcmuc.edu.vn

Website: http://hcmuc.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/daihocvanhoahcm

 


Copyright © 2018 - https://www.hcmuc.edu.vn/ . All rights Reserved.