Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực: văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch.

Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh thành lập ngày 03/01/1976 (theo quyết định của Bộ Văn hoá Thông tin miền Nam), lúc đó có tên gọi là Trường Nghiệp vụ Văn hoá – Thông tin, đào tạo trình độ trung cấp, bồi dưỡng cán bộ quản lý ngành văn hóa – thông tin (ngày 30/8/1976, theo quyết định số 110/VH-QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, trường đổi tên thành Trường Lý luận và Nghiệp vụ II; Ngày 19/09/1981, theo Quyết định số 121/VH-QĐ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, trường được đổi tên thành Trường Văn hoá tại Thành phố Hồ Chí Minh). Ngày 26/4/1995, theo quyết định số 1787/VH-QĐ của Bộ Văn hóa – Thông tin Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ cao đẳng. Ngày 23/6/2005, theo quyết định số 154/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo trình độ đại học, sau đại học và các trình độ thấp hơn.

Hiện nay nhà trường đào tạo các ngành (chuyên ngành)

Trình độ đại học:

1. Thông tin - Thư viện.

2. Bảo tàng học (Bảo tồn bảo tàng, Bảo quản hiện vật bảo tàng).

3. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Hướng dẫn du lịch, Quản trị du lịch).

4. Kinh doanh xuất bản phẩm (Phát hành xuất bản phẩm, Quản trị doanh nghiệp xuất bản).

5. Quản lý văn hóa (Quản lý hoạt động văn hóa xã hội, Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, Biểu diễn âm nhạc, Quản lý di sản văn hóa, Tổ chức sự kiện Văn hóa – Nghệ thuật).

6. Văn hóa học (Văn hóa Việt Nam, Truyền thông văn hóa, Việt Nam học).

7. Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Trình độ thạc sỹ:

1. Quản lý Văn hóa

2. Văn hóa học

3. Khoa học Thư viện

Hình thức đào tạo của Trường

1. Chính quy;

2. Vừa làm vừa học;

3. Văn bằng hai;

4. Liên thông (giữa trình độ trung cấp và cao đẳng với trình độ đại học)

5. Đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn (theo chuyên đề, bồi dưỡng đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, chứng chỉ hành nghề hoặc các nội dung khác theo đơn đặt hàng, theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, địa phương).

Cơ sở đào tạo

Hiện nhà trường đang triển khai tổ chức đào tạo tại 2 cơ sở:

- Cơ sở 1 (cơ sở chính): 51 đường Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ sở 2: 288 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn 40 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh đã đào tạo hơn 40.000 cán bộ có trình độ đạt chuẩn về các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thông tin và du lịch. Đây là nguồn nhân lực quan trọng đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhân lực của ngành đối với các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước.  

Với những thành quả đóng góp quan trọng của nhà trường, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho nhà trường các phần thưởng quý giá:

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1991.

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1996.

- Huân chương Lao động hạng Nhì lần thứ hai năm 2001.

- Huân chương lao động hạng Nhất năm 2006.

- Huân chương độc lập hạng Ba năm 2011.

- Huân chương hữu nghị của Chủ tịch Nước Lào năm 2012.

- Huân chương lao động hạng Nhất lần thứ hai năm 2016.

  Và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases