Sách chuyên khảo về di sản và phát triển du lịch

Trên cơ sở của đề tài nghiên cứu cấp Bộ, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản sách Di tích lịch sử cách mạng kháng chiến ở Việt Nam trong phát triển du lịch. Sách được Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM phát hành, do PGS.TS Lâm Nhân chủ biên và các tác giả PGS.TS Trịnh Thế Hùng, TS Nguyễn Thái Hòa, TS. Trần Quốc Hoàn, ThS. Chu Phạm Minh Hằng, ThS. Lưu Thu Huyền, ThS. Phạm Lan Hương, ThS. Nguyễn Thanh Hải, ThS. Phạm Vũ Sơn, ThS. Phan Đình Dũng).

 

[...]

Chi tiết

Trường Đại học Văn hóa TPHCM báo cáo đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tại tỉnh Tiền Giang

Ngày 14/3/2017, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang đã diễn ra hội nghị công bố quyết định quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo tỉnh Tiền Giang đến năm 2030. Đây là đề án có sự tham gia của Trường Đại học Văn hóa TPHCM với vài trò là đơn vị tư vấn. PGS.TS Lâm Nhân (Phó Hiệu trưởng) đã đại diện Nhà trường đến tham dự hội nghị này tại tỉnh Tiền Giang.

[...]

Chi tiết

Trường Đại học Văn hóa TPHCM Báo cáo tổng hợp Dự án "Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên"

Chiều ngày 24/12/2016 tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi nghiệm thu Báo cáo tổng hợp dự án "Truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các dân tộc thiểu số khu vực vườn quốc gia Cát Tiên" do Trường Đại học Văn hóa TPHCM làm đơn vị chủ trì và do PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh làm chủ nhiệm, PGS.TS. Lâm Nhân làm Phó Chủ nhiệm, cùng nhóm tác giả là cán bộ, giảng viên nhà trường thực hiện.

[...]

Chi tiết

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ

Ngày 19/12/2016 Trường Đại học Văn hóa TPHCM tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ "Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch gắn với các di tích cách mạng kháng chiến ở Việt Nam" do PGS.TS. Lâm Nhân làm chủ nhiệm đề tài và nhóm tác giả là các cán bộ, giảng viên Nhà trường thực hiện.

[...]

Chi tiết

Nghiệm thu cấp Bộ các giáo trình "Tổ chức kho bảo quản hiện vật bảo tàng" và "Lý thuyết truyền thông văn hóa"

Chiều ngày 27/6/2016, tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM, Hội đồng nghiệm thu Cấp Bộ đã tổ chức nghiệm thu các giáo trình "Tổ chức kho bảo quản hiện vật bảo tàng" và "Lý thuyết truyền thông văn hóa" do các tác giả công tác tại Trường Đại học Văn hóa TPHCM biên soạn.

[...]

Chi tiết