(Khu vực xuất trình thẻ sử dụng thư viện và mượn đọc tài liệu)

(Khu vực tự học và làm việc nhóm)

(Không gian học tập đáp ứng được nhu cầu học tập - làm việc nhóm của sinh viên)

(Không gian phục vụ bạn đọc đầy đủ cơ sở vật chất và thiết bị)

(Hệ thống các giáo trình phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên Nhà trường)

(Không gian yên tĩnh, đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất)

(Hệ thống sách, tài liệu phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu học tập của CB-GV và SV)

(Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người đọc khi đến với Trung tâm Thông tin - Thư viện)

(kho mở bạn đọc tự phục vụ và tìm đọc tài liệu)

(Khu vực tìm đọc các ấn phẩm, tạp chí các chuyên ngành)

(Tài liệu ngoại văn phục vụ nhu cầu đọc và nghiên cứu của sinh viên)

(Phòng đọc Sau Đại học - Nơi phục vụ nhu cầu đọc, học tập và nghiên cứu của học viên Cao học)

(Hệ thống công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu tra cứu tìm tài liệu)

(Điểm truy cập Internet để tìm đọc tài liệu điện tử)

(Không gian đọc tài liệu và sử dụng hệ thống máy tính có kết nối mạng)

 

(Ảnh: Tôn Long Hạ - BBT Website)

 

Share:

Tags: Law, Juggement, lawyer, Cases