Thái Thu Hoài
Thái Thu Hoài
Chủ tịch
Phòng làm việc tại tầng 1, Khu Nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
 •  Thạc sĩ
 •  0919200939
 •  hoaithai@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Lê Xuân Khánh
Lê Xuân Khánh
Phó Chủ tịch
Phòng làm việc tại tầng 2, Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
 •  Thạc sĩ
 •  0919188277
 •  khanhle@hcmuc.edu.vn
 •  
 •  
 •  

Vũ Thị Bích Duyên
Vũ Thị Bích Duyên
Thành viên
Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, tầng 1 khu nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thu Hà
Nguyễn Thu Hà
Uỷ viên, Phụ trách ban nữ công, Kế toán công đoàn
Phòng làm việc tại tầng 2, Khu Nhà A, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •  Thạc sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hà Thị Thu Hồng
Hà Thị Thu Hồng
Thành viên
Phòng Tài vụ, cơ sở 1. Số 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
 •  Cử nhân
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thanh Hải
Nguyễn Thanh Hải
Ủy viên, Phụ trách thi đua khen thưởng
Phòng làm việc Khoa Du lịch (tại cơ sở 2, số 288 Đỗ Xuân Hợp. Phường Phước Long A. Quận 9. Tp. HCM)
 •  Thạc sĩ
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lê Tôn
Lê Tôn
Ủy viên, Phụ trách Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao
Trung tâm Thông tin - Thư viện, tầng 1, khu nhà C, Cơ sở 1 số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM
 •  Cử nhân
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tôn Long Hạ
Tôn Long Hạ
Thành viên
Phòng làm việc Phòng Khảo thí, tại tầng 1, Khu Nhà B, cơ sở 1, số 51 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, TPHCM
 •  Cử nhân
 •  
 •  
 •  
 •  
 •