Chu Khánh Linh
Chu Khánh Linh
Phó Trưởng Khoa
Văn phòng khoa Du lịch: phòng 2B 101 (288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM)
  •  Thạc sĩ
  •  0902.855.977
  •  chulinh219@gmail.com
  •  
  •  
  •