Võ Nguyễn Thanh Tuyền
Võ Nguyễn Thanh Tuyền
Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ nhiệm Câu lạc Bộ Sinh viên 5 tốt
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngô Hải Yến
Ngô Hải Yến
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường.
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lưu Trường Hây
Lưu Trường Hây
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường.
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Trần Thị Diễm Quỳnh
Trần Thị Diễm Quỳnh
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường.
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ngô Nguyễn Hoàng Kim Ngọc
Ngô Nguyễn Hoàng Kim Ngọc
y viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường.
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Hoàng Tuấn Anh
Nguyễn Hoàng Tuấn Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường.
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Dương Hồng Ngọc
Nguyễn Dương Hồng Ngọc
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hướng dẫn Du lịch
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG, CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ HƯỚNG DẪN DU LỊCH

Linh Trọng
Linh Trọng
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cao Thái Tuần
Cao Thái Tuần
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Lâm Văn Ngoan
Lâm Văn Ngoan
Ủy viên Ban Thư ký, Chánh Văn phòng Hội Sinh viên Trường, Liên chi Hội trưởng khoa Văn hóa học
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Ngọc Bảo
Nguyễn Ngọc Bảo
Ủy viên Ban Thư ký, Phó Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Trường, Phó Ban Điều hành Đội Công tác Xã hội
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Bùi Thị Minh Anh
Bùi Thị Minh Anh
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Cao Thị Kinh Oanh
Cao Thị Kinh Oanh
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hà Văn Cường
Hà Văn Cường
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường.
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

La Đức Thái
La Đức Thái
Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường.
Văn phòng Hội Sinh viên, Tầng Trệt khu nhà B, cơ sở 1 (đ/c: 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Q2, TPHCM)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •