Đỗ Thanh Hương
Đỗ Thanh Hương
Phó trưởng Khoa
Khoa Kiến thức cơ bản, (cơ sở 2) số 288 Đỗ Xuân Hợp- Phường Phước Long A- TP. Thủ Đức- TP. HCM
 •  Tiến sĩ
 •  0813992858
 •  thanhhuongdodhvh@gmail.com
 •  
 •  
 •  

Đỗ Thanh Hương
Đỗ Thanh Hương
Tổ trưởng Tổ Khoa học Xã hội và Nhân văn
Văn phòng Khoa Kiến thức cơ bản: Tầng trệt (288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)
 •  Tiến sĩ
 •  028.36204365
 •  thanhhuongdodhvh@gmail.com
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Thị Thu Thủy
Nguyễn Thị Thu Thủy
Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ
Văn phòng Khoa Kiến thức cơ bản: Tầng trệt (288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM)
 •  Tiến sĩ
 •  028.36204365
 •  2002trunghanguyen@gmail.com
 •  
 •  
 •  

Nguyễn Quốc Hùng
Nguyễn Quốc Hùng
Tổ trưởng Tổ Giáo dục Thể chất
Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị và Kiến thức Đại cương: Tầng trệt (288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9, Tp.HCM)
 •  Thạc sĩ
 •  028.36204365
 •  hungkenball@gmail.com
 •  
 •  
 •