Vũ Thị Phương
Vũ Thị Phương
Phó trưởng khoa
Văn phòng Khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật (51 Quốc Hương, Thảo Điền, TP. Thủ Đức)
  •  Tiến sĩ
  •  0283 5120565 - DĐ: 0817081180
  •  phuongvu@hcmuc.edu.vn
  •  
  •  
  •