Nguyễn Mạnh Kiêm
Nguyễn Mạnh Kiêm
Phó trưởng Khoa
Phòng làm việc của Khoa Thư viện - Thông tin, tại cơ sở 2, số 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Tp. Thủ Đức, TP.HCM
  •  Thạc sĩ
  •  0912189115
  •  kiemnguyen@hcmuc.edu.vn
  •  
  •  
  •